Svátosti

Katolická církev slouží všem - a nabízí

Svátost křtu

Podmínkou udělení svátosti křtu malým dětem je záruka dobré křesťanské výchovy v rodině. O křest žádají osobně rodiče dítěte (nikoli babičky a dědečkové). Pokud rodiče sami nebyli vychováni v křesťanské víře, je třeba, aby před křtem svého dítěte byli poučeni o významu této svátosti a závazcích, které na sebe berou tím, že dávají pokřtít své dítě.

Rodiče se domluví s duchovním správcem nejméně 1 měsíc předem.

Je možné pokřtít i dospělého člověka, který dosud tuto svátost nepřijal (a není křesťanem) – má však o křesťanskou víru upřímný zájem. Příprava na
křest u dospělého člověka trvá cca 1 rok.

Vše je možné domluvit osobně s duchovním správcem farnosti.

Svátost manželství

Manželství uzavřené v kostele má platnost i před státem.
Na uzavření církevního manželství je třeba se dobře připravit.
Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, se domluví s duchovním správcem farnosti alespoň (minimálně) 3 měsíce předem. Je třeba, aby oba snoubenci byli svobodní a alespoň jeden z nich pokřtěný v Římskokatolické církvi. Pokud je jeden nebo oba rozvedení z předchozího manželství – je třeba kontaktovat duchovního správce s velkým předstihem, aby bylo možno zjistit, zda je církevní sňatek vůbec možný.

Uzavřeli jste v minulosti pouze civilní manželství?
Toto manželství je možné dodatečně podle předpisů církve zplatnit. Rádi vám poradíme jak postupovat.

Svátost smíření

Svátost smíření (lidově sv. zpověď) zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem nekonečné Boží lásky a Božího milosrdenství k
chybujícímu člověku. Příležitost přijmout tuto svátost máte v našem kostele 1/2 hodiny před každou mší svatou (kromě neděle). Na požádání kdykoliv. - A pokud nevíte „jak na to“ – rádi Vám pomůžeme. Jen, prosím, nebojte se nás kontaktovat!
(zvláště tato nabídka patří lázeňským hostům)

Svátost nemocných (a služba nemocným)

Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, posiluje nemocného a probouzí v něm důvěru v Boží milosrdenství. Nemocnému může být udělena doma, v kostele (i mimo rámec pravidelných bohoslužeb) i v nemocnici. 

Uděluje se na požádání kdykoliv.

Kněz rád navštíví se slovem a povzbuzením každého nemocného.

Za zprostředkování kontaktu s Vašimi nemocnými a seniory, kteří už nemohou chodit do kostela budeme vděčni.

Křesťanský pohřeb

 Ke křesťanskému pohřbu je nutné, aby pozůstalí osobně domluvili s duchovním správcem datum, čas a formu posledního rozloučení. Pokud kněz zemřelého osobně neznal, uvítá od pozůstalých základní informace o životě zemřelého.

PROSÍME – dříve než domluvíte pohřeb s Pohřební službou, domluvte (telefonicky) možný termín s duchovním správcem. Děkujeme.

Možnosti

  • Rozloučení se zesnulým v kostele – a uložení na hřbitově
  • Rozloučení se zesnulým v kostele – a odvoz k žehu
  • Rozloučení s urnou zesnulého v kostele
  • Rozloučení se zesnulým v obřadní síni hřbitova – a uložení do hrobu
  • Rozloučení se zesnulým v obřadní síni hřbitova  - a odvoz k žehu
  • Rozloučení se zemřelým na hřbitově u hrobu a jeho uložení do hrobu
  • Asistence při ukládání urny na hřbitově
  • Mše sv. za zesnulého v kostele

Žehnání

Naše Církev - z ustanovení Ježíše Krista ráda a ochotně svolává Boží požehnání na lidi – zvláště ve významných dnech života, ve složitých životních situacích, nebezpečích, před začátkem náročné cesty nebo před různými zkouškami (studentům).

Rovněž žehná i předměty podporující zbožnost (křížky, náboženské přívěsky, obrazy svatých).

Také dopravní prostředky, které používáme – a jejich požehnáním vyprošuje uživateli Boží pomoc, ochranu a požehnání. Žehnáme dopravní prostředky – auta, motocykly, kola…
a prosíme při tom o Boží ochranu pro všechny účastníky silničního provozu.

Rádi Vás navštívíme u Vás doma a požehnáme Váš dům nebo byt.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte duchovního správce farnosti.

Duchovní rozhovor

Milí přátelé a čtenáři těchto řádků, prosím – pokud prožíváte ve svém  životě nějakou náročnou situaci (osobní či vztahovou) a chtěli byste si o ní popovídat, svěřit se, hledat radu, prosit o modlitbu (bez rozdílu jste-li nebo nejste návštěvníky katolického kostela) nebojte se kontaktovat duchovního správce (probošta). Rád se s Vámi setkám a zaručuji naprostou diskrétnost!

Soudní záležitosti

Prosím, neobávejte se tohoto „označení“.
Pokud žijete v manželství uzavřeném pouze civilní formou – a přáli byste si, aby byl Váš sňatek zplatněný a požehnaný Bohem a církví – prosím, neostýchejte se mně kontaktovat, neboť se zabývám také právními otázkami církevního manželství. Pomohu Vám najít řešení – pokud je to možné.

Pokud jste dříve uzavřeli církevní manželství, které se rozpadlo a nyní žijete v manželství novém (uzavřeném civilní formou) – a přáli byste si, aby Vaše současné manželství mohlo být Bohem požehnáno, kontaktujte duchovního správce (probošta). Opět sděluji, že naprostá diskrétnost je z mé strany zaručena.

S úctou k Vám nabízím tyto možnosti
ICLic.Mgr. Petr Kubant
probošt v Poděbradech.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.