Ohlášky z neděle 10. prosince 2017.

 

Ohlášky

Dnes v neděli 10. prosince je od 11 hodin v Poděbradech prohloubení víry pro dospělé.

V pondělí 11. prosince bude od 18:15 na faře Úvod do Starého zákona dr. Mlady Mikulicové.

Sbírka v neděli 17. prosince bude určena na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

Tříkrálová sbírka se bude v Poděbradech konat v sobotu 6. ledna 2018 od 9 hodin. Jak se můžete zapojit?

  • děti – jako koledníci
  • mladí od 15 let – jako vedoucí skupin
  • pomoc s občerstvením a vytvořením zázemí pro koledníky na faře.

Pravidelné ohlášky

Každý pátek mimo prázdniny se od 19:30 do 21:00 schází spolčo mládeže.

Společenství střední generace se schází jednou měsíčně v neděli od 19 do 21 hodin. Příští termín: 3. prosince (na programu setkání, četba Jan 18, nešpory).

Katecheze – biblická hodina (kontinuální čtení Starého zákona) se koná každé pondělí.

 

Pořad bohoslužeb na týden

V adventu budou navíc roráty každou sobotu v 7:30.

12.12.2017

17:30 Poděbrady

13.12.2017

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

14.12.2017

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

15.12.2017

17:30 Poděbrady

16.12.2017

07:30 Poděbrady (NAVÍC – roráty)
15:30 Kovanice
17:30 Poděbrady

17.12.2017

08:00 Opočnice
08:00 Libice nad Cidlinou
09:30 Žehuň
10:00 Poděbrady
14:00 Kostelní Lhota
16:00 Poděbrady

18.12.2017

17:30 Poděbrady

19.12.2017

17:30 Poděbrady

20.12.2017

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

21.12.2017

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

22.12.2017

17:30 Poděbrady