Ohlášky z neděle 24. června 2018.

 

Ohlášky

V pondělí 25.6. se po mši  koná na faře katecheze pro farnost

Ve čtvrtek 28.6. se po mši koná adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní

V sobotu 7.7. se v Libici v 10:00 koná pravidelná novéna za kněžská povolání.

Od neděle 1.7. je změněn čas nedělní odpolední mše svaté na 18:00. Tato změna platí po celou dobu prázdnin.

V sobotu 7.7. v 10:00 zve římskokatolická farnost Mcely na poutní mši svatou ke cti Panny Marie. Hlavním celebrantem bude P. Josef Čunek, SJ.

V Poděbradech se blíží ke konci restaurování vitráží. Celková cena bude cca 330 000 Kč. Od města je přislíben příspěvek ve výši cca 40 000 Kč. Děkujeme za Váš příspěvek na úhradu vitráží.

Prosíme o ochotné pomocníky k zapojení do pravidelného úklidu kostela cca 1x za 3 měsíce či pravidelného zalévání květin v kostele. Děkujeme všem, kteří dosud tuto službu ochotně dělají.

Z neděle 22. na pondělí 23. července přijdou do Poděbrad poutníci do Slavkovic. Pokud můžete nabídnout ubytování, přihlaste se na faře. Jedná se cca o 20 lidí.

Po odchodu P. Vojtěcha bude od září novým kaplanem P. Petr Zadina, novokněz.

 

Pravidelné ohlášky

Každý pátek mimo prázdniny se od 19:30 do 21:00 schází spolčo mládeže.

Společenství střední generace se schází jednou měsíčně v neděli od 19 do 21 hodin. Příští termín: 17. června (na programu setkání, četba, nešpory).

Katecheze – biblická hodina (kontinuální čtení Starého zákona) se koná každé pondělí.

Pořad bohoslužeb na týden

Ve středu 27.6. slavíme svátek sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

Ve čtvrtek 28.6. slavíme svátek sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

V pátek 29.6. slavíme slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

V sobotu 30.6. slavíme svátek svatých prvomučedníků římských

V neděli 1.7. slavíme 13. neděli v mezidobí

 

24.6.2018

08:00 Vrbice
08:00 Libice nad Cidlinou
10:00 Poděbrady
16:00 Poděbrady

25.6.2018

17:30 Poděbrady

26.6.2018

17:30 Poděbrady

27.6.2018

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

28.6.2018

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

29.6.2018

13:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

30.6.2018

17:30 Poděbrady

1.7.2018

08:00 Opočnice
08:00 Libice nad Cidlinou
09:30 Žehuň
10:00 Poděbrady
14:00 Kostelní Lhota
18:00 Poděbrady

2.7.2018

17:30 Poděbrady

3.7.2018

17:30 Poděbrady

4.7.2018

16:00 Libice nad Cidlinou