SDĚLENÍ FARNÍKŮM

1.12. 2019

 

Od dnešní neděle do 15.12. můžete podávat návrhy na členy Pastorační a Ekonomické rady naší farnosti.

Lístky a schránka jsou vzadu v kostele.

 

Ekonomická rada: ŽLUTÉ lístky (navrhuje se 5 kandidátů)

Pastorační rada: BÍLÉ lístky (navrhuje se 10 kandidátů)

 

 

PODĚKOVÁNÍ:

Všem, kteří jste se účastnili minulý týden žehnání nového kříže.

 

 

NE 1.12. – 1. adventní neděle

Koná se sbírka na bohoslovce a seminář.

Po mši sv. na faře bude prodej knih.

18.00 na faře – adventní modlitební setkání

(u adventního věnce)

 

PÁ 6.11. – Příležitost ke svátosti smíření od 16.00

18.00 – dětská mše sv.

po mši sv. přijde navštívit naše děti sv. Mikuláš!!

Všechny děti srdečně zveme!

 

SO 7.12. – 7.30 společná modlitba růžence

8.00 mše sv.

 

NE 8.12. – 14.00 mše sv. v Pátku

18.00 na faře – adventní modlitební setkání

(u adventního věnce)

 

 

 

 

POUŤ DO FILIPOVA 13.1.2020

Zájemci hlaste se v sakristii! Věříme, že tato společná pouť přinese celé naší farnosti Boží požehnání. Chceme při ní prosit za naše nemocné.

 

ADVENT

Zamyšlení na každý den adventu.

Brožurka je k zakoupení vzadu v kostele. Cena: 20,-Kč/ks.

 

 

USTAVENÍ

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Římskokatolické farnosti – proboštství Poděbrady

 

VYSVĚTLENÍ:

Každá farnost by měla povinně!!! mít ustanovenou EKONOMICKOU RADU – která napomáhá duchovnímu správci ve finančních, hospodářských a investičních záležitostech farnosti.

Členové rady jsou jmenováni duchovním správcem

na dobu 2 let.

Rada se schází podle potřeby, aby ekonomické záležitosti farnosti byly dobře a společně řešeny k prospěchu farnosti.

 

PASTORAČNÍ RADA:

Je vhodné, aby byla ustanovena – aby farníci mohli být nápomocni při plnění pastoračních úkolů

(v duchu hesla: „víc hlav, víc rozumu“), ale také aby mohli vznášet námitky a připomínky, když se něco děje špatně.

Pastorační rada je složena:

z těch, kteří v ní mají být z titulu funkce, kterou ve farnosti vykonávají.

z členů které zvolí farnost jako své zástupce

z členů, které jmenuje duch. správce (nesmí jich být více, než volených farností)

 

*Předsedou obou rad je duchovní správce farnosti (probošt)

 

*Rady mají pouze poradní hlas – zodpovědnost za dobrý chod farnosti nese duch. správce ustanovený biskupem (probošt).

 

EKONOMICKÁ RADA:

Od 1. neděle adventní budete moci navrhnout 5 vhodných kandidátů.

Lístky žluté

a schránka budou vzadu v kostele.

Návrhy je možno podávat od 1.12 do neděle 15.12.

 

 

PASTORAČNÍ RADA:

Do ní farnost volí 5 členů – svých zástupců.

Každý dospělý farník má aktivní i pasivní volební právo.

Hlasovací lístky – bílé.

 

1.kolo:

Každý navrhne 10 vhodných kandidátů.

z nich 10 nejúspěšnějších postupuje do 2.volebního kola.

Termín: 1.12. – 15.12.

 

2.kolo:

Z 10-ti úspěšných kandidátů z 1.kola se zvolí 5 členů Pastorační rady.

Termín: 22.12. – 1.1.2020

 

 

 

Modleme se o dary Ducha Svatého – abychom zvolili dobré členy obou farních rad, k prospěchu celého pastoračního obvodu farnosti Probošství Poděbrady!!!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

V PODĚBRADECH

 

 

1.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

18.00 mše sv. není

18.00 – adventní modlitební setkání na faře

 

 

2.12. PONDĚLÍ

18.00 mše sv. není

 

3.12. ÚTERÝ pam. sv. Františka Xaverského, kněze

18.00 na dobrý úmysl*

 

4.12. STŘEDA

18.00 za děti, vnoučat a kmotřence

 

5.12. ČTVRTEK

18.00 za živou i zemřelou rodinu a dar zdraví pro dcery

 

6.12. PÁTEK pam. sv. Mikuláše, biskupa

18.00 za + kamaráda a na poděkování za dar společného života

 

7.12. SOBOTA pam. sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

8:00

18.00 na dobrý úmysl*

 

 

8.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

18.00 mše sv. není

18.00 – adventní modlitební setkání na faře

 

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V PODĚBRADSKÉM

FARNÍM OBVODU

 

 

1.12. NEDĚLE

8.00 Libice n. C. – mše sv.

8.00 Vrbice – Bohoslužba slova

14.00 Opočnice – mše sv.

 

 

4.12. STŘEDA

16.00 Libice n. C. – mše sv. (v kostele)

 

 

5.12. ČTVRTEK

15.30 Vrbice – mše sv.

 

 

8.12. NEDĚLE

8.00 Libice n. C. – Bohoslužba slova

8.00 Vrbice – mše sv.

14.00 Pátek – mše sv.

14.00 Opočnice – Bohoslužba slova

 

 

 

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ

VE FARNOSTECH:

Kostelní Lhota Kovanice Žehuň