Ohlášky z neděle 20. května 2018.

 

Ohlášky

Ve středu 23. května jste po večerní mši svaté od 18:15 zváni na setkání na faře při příležitosti svátku pana probošta.

Program Noci kostelů i ostatních církví v Poděbradech naleznete zde.

V sobotu 26. května bude v 10 hodin mši svatou v Libici nad Cidlinou při novéně za nová duchovní povolání sloužit P. Petr Zadina, novokněz od katedrály z Hradce Králové.

V neděli 27. května bude mši svatou v 8 hodin v Libici nad Cidlinou a v 10 hodin v Poděbradech slavit P. Christian Martin Pšenička, O.Praem., vicerektor Arcibiskupského kněžského semináře v Praze. Poté bude od 11 hodin farní kavárna.

 

Pravidelné ohlášky

Každý pátek mimo prázdniny se od 19:30 do 21:00 schází spolčo mládeže.

Společenství střední generace se schází jednou měsíčně v neděli od 19 do 21 hodin. Příští termín: 17. června (na programu setkání, četba, nešpory).

Katecheze – biblická hodina (kontinuální čtení Starého zákona) se koná každé pondělí.

 

Pořad bohoslužeb na týden

26.5.2018

17:30 Poděbrady

27.5.2018

08:00 Vrbice
08:00 Libice nad Cidlinou
10:00 Poděbrady
16:00 Poděbrady

28.5.2018

17:30 Poděbrady

29.5.2018

17:30 Poděbrady

30.5.2018

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

31.5.2018

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

1.6.2018

17:30 Poděbrady

2.6.2018

08:00 Poděbrady (od 7:30 růženec)
15:30 Kovanice
17:30 Poděbrady

3.6.2018

08:00 Opočnice
08:00 Libice nad Cidlinou
09:30 Žehuň
10:00 Poděbrady
14:00 Kostelní Lhota
16:00 Poděbrady

4.6.2018

17:30 Poděbrady