Ohlášky z neděle 25.8.2019.

 

PŘEDSTAVENÍ P. Kubant

Po kliknutí na žluťe zvýrazněný text výše se zobrazí ohlášky v souboru pdf.

SDĚLENÍ  FARNÍKŮM

                      13.10. 2019

Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě růžence. Pamatujme na to ve svém soukromém duchovním životě. A děkujeme všem, kteří se modlí tuto modlitbu před mší sv.

 

PODĚKOVÁNÍ: 

Za moc pěkná společenství, která se v tomto týdnu sešla na faře: střední generace, mládeže a dětí.

Za krásnou dětskou mši sv. v pátek!! 

Na všechna společenství a akce na faře srdečně zveme 

a těšíme se na Vás!!

 

VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ

v tomto týdnu jako obvykle – v učebně na faře (podle rozpisu)

 

HLEDÁME a PROSÍME:

Ochotné farníky, kteří by se mohli a chtěli starat o květinovou výzdobu kostela. Nabízíme: vlídné zaučení, floristickou praxi/kariéru, laskavé zacházení, upřímnou vděčnost a odměnu na věčnosti! – přihlaste se, prosím, duchovnímu správci. Již teď děkujeme za ochotu!!

 

NE  20.10. – den modliteb za misie

              ve všech kostelích se koná sbírka na podporu 

              Papežského misijního díla.   

                                              ***

 

OZNÁMENÍ  FARNÍKŮM – NABÍDKA:   

 

Šedé sestry sv. Františka mají záměr kultivovat 

sousední dům – „Purkyně“, který je jejich vlastnictvím. Začalo se prořízkou dřevin. 

Kdo z farníků by si chtěl odvézt nařezané dřevo 

pro svou potřebu – může! 

 

Po dohodě s duch.správcem a za dobrovolný příspěvek.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

V PODĚBRADECH

 

 

13.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

18.00 mše sv. není

 

 

14.10. PONDĚLÍ

18.00 mše sv. není

 

15.10. ÚTERÝ pam. sv. Terezie z Avily, panny a učitelky církve

18.00 za Zdeňka Šarce

 

16.10. STŘEDA pam. sv. Markéty Marie Alacoque, panny

18.00 na dobrý úmysl

 

17.10. ČTVRTEK pam. sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

18.00 za vnoučata

 

18.10. PÁTEK svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.00 za členy Legie Panny Marie

 

19.10. SOBOTA pam. P. Marie

18.00 za živé i zemřelé členy rodiny

 

 

20.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

(den modliteb za misie)

10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

18.00 mše sv. není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V PODĚBRADSKÉM

FARNÍM OBVODU

 

 

13.10. NEDĚLE

8.00 Libice n. C. – bohoslužba slova

8.00 Vrbice – mše sv.

14.00 Pátek –mše sv.

14.00 Opočnice – bohoslužba slova

 

 

16.10. STŘEDA

16.00 Libice n. C. – mše sv. (v Diakonii)

 

17.10. ČTVRTEK

15.30 Vrbice – mše sv.

 

 

20.10. NEDĚLE

8.00 Libice n. C. – mše sv.

8.00 Vrbice – bohoslužba slova

14.00 Opočnice – mše sv.

 

 

 

 

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ

VE FARNOSTECH:

Kostelní Lhota Kovanice Žehuň

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

www.farnost-poděbrady.cz