Ohlášky z neděle 17. června 2018.

 

Ohlášky

Další neděli 17. června bude probíhat Mariánská pouť Polabí. Začíná se ve 14:30 v Ostrově a pokračuje se poutní cestou do Úmyslovic, kde bude v 16:00 mše svatá. Je možné jet společně autobusem z Poděbrad (14:00 nádraží, 14:10 Riegrovo náměstí, 14:20 Pátek).

V neděli 17. června bude také od 19 hodin setkání Společenství střední generace.

Příští neděli 24. června bude od 11 hodin farní kavárna. P. Vojtěch při ní představí Řím a českou kolej Nepomucenum.

Sbírka v neděli 24. června bude určena na charitu.

V Poděbradech se blíží ke konci restaurování vitráží. Celková cena bude cca 330 000 Kč. Od města je přislíben příspěvek ve výši cca 40 000 Kč. Děkujeme za Váš příspěvek na úhradu vitráží.

Prosíme o ochotné pomocníky k zapojení do pravidelného úklidu kostela cca 1x za 3 měsíce či pravidelného zalévání květin v kostele.Děkujeme všem, kteří dosud tuto službu ochotně dělají.

Z neděle 22. na pondělí 23. července přijdou do Poděbrad poutníci do Slavkovic. Pokud můžete nabídnout ubytování, přihlaste se na faře. Jedná se cca o 20 lidí.

Po odchodu P. Vojtěcha bude od září novým kaplanem P. Petr Zadina, novokněz. Působil v Hradci Králové a dnes bude udílet novokněžské požehnání na Mariánské pouti Polabí v Úmyslovicích.

 

Pravidelné ohlášky

Každý pátek mimo prázdniny se od 19:30 do 21:00 schází spolčo mládeže.

Společenství střední generace se schází jednou měsíčně v neděli od 19 do 21 hodin. Příští termín: 17. června (na programu setkání, četba, nešpory).

Katecheze – biblická hodina (kontinuální čtení Starého zákona) se koná každé pondělí.

Pořad bohoslužeb na týden

V neděli 24. června slavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

19.6.2018

17:30 Poděbrady

20.6.2018

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

21.6.2018

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

22.6.2018

17:30 Poděbrady

23.6.2018

17:30 Poděbrady

24.6.2018

08:00 Vrbice
08:00 Libice nad Cidlinou
10:00 Poděbrady
16:00 Poděbrady

25.6.2018

17:30 Poděbrady

26.6.2018

17:30 Poděbrady

27.6.2018

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

28.6.2018

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

29.6.2018

17:30 Poděbrady

30.6.2018

17:30 Poděbrady

1.7.2018

08:00 Opočnice
08:00 Libice nad Cidlinou
09:30 Žehuň