SDĚLENÍ FARNÍKŮM

                      17.11. 2019

PODĚKOVÁNÍ:

Všem farníkům a lidem dobré vůle, kteří se účastnili včerejší děkovné mše sv. v katedrále sv. Víta v Praze a demonstrace za obnovení skutečné svobody a demokracie v naší zemi!

Díky všem, kteří se za naši vlast a stav naší společnosti vytrvale a pokorně modlíte!!

V následujícím týdnu bude změněný pořad bohoslužeb:

PO a ÚT mše sv. není.

ST, ČT, PÁ – 18.00 bohoslužba slova

Mše sv., které měly být v týdnu slouženy na úmysly dárců – budou odslouženy na Velehradě (důvod změny: exercicie duchovního správce)

V tomto týdnu nebude výuka náboženství pro skupinu 8. a 9. třídy, kterou učí o.Petr.

NE 17.11. – Po mši sv. v sakristii

      formační setkání nových kostelníků

NE 24.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále

        10.00 slavnostní mše sv.

a krátká adorace se zasvěcením našich srdcí Kristu Králi

Poté:

požehnáme nově zbudovaný kříž u řeky Labe, jako trvalou připomínku křesťanských hodnot – tolik potřebných v naší společnosti.

Plakáty jsou vyvěšeny, všichni jste srdečně zváni!!

MILÍ PŘÁTELÉ a FARNÍCI

PODĚBRADSKÉHO

FARNÍHO OBVODU

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUŤ

DO FILIPOVA

V PONDĚLÍ 13.LEDNA 2020

MŠE SV. VE FILIPOVSKÉ BAZILICE ZAČÍNÁ

VE 4.00 RÁNO

PŘESNĚ V DEN A HODINU, KDY SE ZDE ZJEVILA R.1866 MATKA BOŽÍ A ZÁZRAČNĚ UZDRAVILA NA SMRT NEMOCNOU MAGDALENU KADE.

TUTO POUŤ JE VHODNÉ OBĚTOVAT

ZA NAŠE NEMOCNÉ A TRPÍCÍ

Kolik jich každý z nás známe?? – a přejeme jim uzdravení a posilu na duši i na těle…

SPOLEČNÝ AUTOBUS BUDE ODJÍŽDĚT Z PODĚBRAD v 1.00 po půlnoci 13.1.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: cca 8.00 ráno

Cestou v autobuse

se můžete vyspat i občerstvit z vlastních zásob.

Nebude chybět modlitba ani krátké duchovní slovo kněze – na cestu.

Na místě jsou k dispozici toalety a vytopené místnosti sousedního DD.

Cena za osobu bude včas upřesněna.

(Bude se vybírat až v autobuse „do klobouku pana probošta“)

PROSÍME, JIŽ TEĎ SE HLASTE

V SAKRISTII U OTCE PETRA

a to co nejdříve – abychom věděli, jak velký autobus máme objednat.

Děkujeme za pochopení a součinnost.

Milí farníci, moc se těším

na naši první společnou pouť!

                                    Váš otec Petr

POŘAD BOHOSLUŽEB

V PODĚBRADECH

17.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

        10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

        18.00 mše sv. není

18.11. PONDĚLÍ

        18.00 mše sv. není

19.11. ÚTERÝ

        18.00 mše sv. není

20.11. STŘEDA

        18.00 bohoslužba slova

21.11. ČTVRTEK

        18.00 bohoslužba slova

22.11. PÁTEK

        18.00 bohoslužba slova

23.11. SOBOTA

        18.00 za Marii a Jaroslava Pečenkovy

24.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

        10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

        18.00 mše sv. není

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V PODĚBRADSKÉM

FARNÍM OBVODU

17.11. NEDĚLE

         8.00 Libice n. C. – mše sv.

        8.00 Vrbice – Bohoslužba slova

        14.00 Opočnice – Bohoslužba slova

20.11. STŘEDA

         16.00 Libice n. C. – mše sv. není

21.11. ČTVRTEK

         15.30 Vrbice – mše sv. není

24.11. NEDĚLE

         8.00 Libice n. C. – Bohoslužba slova

        8.00 Vrbice – mše sv.

        14.00 Opočnice – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ

VE FARNOSTECH:

Kostelní Lhota Kovanice Žehuň

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

www.farnost-poděbrady.cz