Ohlášky z neděle 22. dubna 2018.

 

Ohlášky

 

V neděli 22. dubna od 11 hodin zveme na setkání lektory i ty, kteří by se rádi zapojili do služby čtení při mši svaté.

Na svátek sv. Vojtěcha v pondělí 23. dubna bude od 15:15 mše svatá v Libici na hradišti.

Diecézní svatovojtěšská pouť se bude konat v sobotu 28. dubna. Začátek v 9:15 modlitbou za vlast, následuje v 10:00 mše svatá, kterou bude sloužit biskup Jan Vokál, a cesta na hradiště. V neděli 29. dubna budou v Libici dvě mše svaté: v 8:00 a v 16:00 (odpolední v Poděbradech nebude).

 

V pondělí 30. dubna bude také na farní zahradě oheň (vuřty a pečivo si vemte s sebou).

V úterý 8. května bude v Opočnici oslava narozenin P. Zdeňka Nováka. Zájemci o dopravu autobusem se mohou přihlásit do 22. dubna u pana Nováka nebo v sakristii. Minimální počet 20 osob, cena cca 100 Kč.

Sbírka této neděle 22. dubna je na kněžský seminář a formaci bohoslovců.

Pravidelné ohlášky

Každý pátek mimo prázdniny se od 19:30 do 21:00 schází spolčo mládeže.

Společenství střední generace se schází jednou měsíčně v neděli od 19 do 21 hodin. Příští termín: 13. května (na programu setkání, četba, nešpory).

Katecheze – biblická hodina (kontinuální čtení Starého zákona) se koná každé pondělí.

 

Pořad bohoslužeb na týden

27.4.2018

17:30 Poděbrady

28.4.2018

10:00 Libice nad Cidlinou (Svatovojtěšská pouť)
17:30 Poděbrady

29.4.2018

08:00 Libice nad Cidlinou
08:00 Vrbice
10:00 Poděbrady
16:00 Libice nad Cidlinou (ZMĚNA)

30.4.2018

17:30 Poděbrady

1.5.2018

17:30 Poděbrady

2.5.2018

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

3.5.2018

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

4.5.2018

17:30 Poděbrady

5.5.2018

08:00 Poděbrady (od 7:30 růženec)
15:30 Kovanice
17:30 Poděbrady

6.5.2018

08:00 Opočnice
08:00 Libice nad Cidlinou
09:30 Žehuň
10:00 Poděbrady
14:00 Kostelní Lhota