Ohlášky z neděle 17.8.2019.

 


OZNÁMENÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB

SDĚLENÍ FARNÍKŮM

Po kliknutí na žluťe zvýrazněný text výše se zobrazí ohlášky v souboru pdf.

NOVÉ KONTAKTY:

ICLic. Mgr. Petr Kubant, probošt,

mob: 731 800 196, e-mail: kubantpetr@seznam.cz

Ing. Josef Haman, farní vikář (kaplan)

mob: 732 405 118

Proboštský úřad:

Pevná linka: 325 612 227

DĚKUJEME:

Všem farníkům za tolikeré a milé!! nabídky pomoci při stěhování

a úpravách fary! Nový termín na vymalování: ST 21.8.

(3 místnosti a chodba).

Rovněž prosíme dobré ženy o následný úklid fary. Děkujeme!!!

PROSÍME:

Pokud víte o nemocných a seniorech, kteří se již nedostanou do kostela na bohoslužby – sdělte nám kontakt na ně nebo jejich příbuzné. – Rádi je budeme pravidelně (1x za měs.) navštěvovat.

NALÉHAVÉ:

Prosím současné a bývalé členy Pastorační a Ekonomické rady farnosti, aby příští neděli (25.8.) přišli po dopol. mši sv.

na chvíli na faru – kvůli nutným sdělením a poradě o budoucím chodu a životě naší farnosti.

Velmi děkuji za pochopení a těším se na spolupráci!!

otec Petr K.

POŘAD BOHOSLUŽEB

V PODĚBRADECH

18.8. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

18.00 za Otakara Trávníčka

19.8. PONDĚLÍ

18.00 za Rudolfa Rybu

20.8. ÚTERÝ pam. sv. Bernarda, opata a učitele církve

18.00 za živé i zemřelé členy rodiny

21.8. STŘEDA pam. sv. Pia X., papeže

18.00 za duše v očistci a na dobrý úmysl

22.8. ČTVRTEK pam. Panny Marie, Královny

18.00 za kněžská povolání*

23.8. PÁTEK pam. sv. Růženy z Limy, panny

18.00 za trpící a nemocné*

24.8. SOBOTA Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.00 za živé i zemřelé členy rodiny*

25.8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

18.00 za zemřelého Alexe Tischlera

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V PODĚBRADSKÉM

FARNÍM OBVODU

18.8. NEDĚLE

8.00 Libice n. C. – bohoslužba slova

8.00 Opočnice – mše sv.

21.8. STŘEDA

16.00 Libice n. C. – mše sv.

22.8. ČTVRTEK

15.30 Vrbice – mše sv.

25.8. NEDĚLE

8.00 Libice n. C. – mše sv.

8.00 Vrbice – bohoslužba slova

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ

VE FARNOSTECH:

Kostelní Lhota Kovanice Žehuň

 

 

OZNÁMENÍ FARNÍKŮM A OBČANŮM

OBCÍ:

KOVANICE, KOSTELNÍ LHOTA A ŽEHUŇ

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

V TĚCHTO FARNÍCH KOSTELÍCH

SE NEKONAJÍ.

V  PŘÍPADĚ ZÁJMU

O KŘEST DÍTĚTE, NÁVŠTĚVU NEMOCNÉHO,

CÍRKEVNÍ SVATBU, CÍRKEVNÍ POHŘEB

ČI PŘÍLEŽITOSTNOU BOHOSLUŽBU

NEBO V  JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI

 

KONTAKTUJTE, PROSÍM, DUCHOVNÍ SPRÁVU:

ICLic. Mgr. Petr Kubant, probošt,

mob: 731 800 196, e-mail: kubantpetr@seznam.cz

Proboštský úřad Poděbrady:

Pevná linka: 325 612 227

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

www.farnost-poděbrady.cz