Ohlášky z neděle 25.8.2019.

 

PŘEDSTAVENÍ P. Kubant

Po kliknutí na žluťe zvýrazněný text výše se zobrazí ohlášky v souboru pdf.

SDĚLENÍ FARNÍKŮM

15.9. 2019

PODĚKOVÁNÍ:

*Všem farníkům, kteří se mi hlásí s nabídkou pomoci! Jsem moc vděčný, že s Vaší pomocí se chýlí nutné úpravy na faře k závěru!

Díky, že můžeme plánovat aktivity do budoucna

a společně se na ně těšit!!!

*Díky ženám za úklid pavlače a chodby v tomto týdnu

a odvoz nepořádku

Velmi si vážím pomoci všech a jsem za ni moc rád! otec Petr

NE 15.9. – Slavíme titulární slavnost našeho kostela (=POUŤ)

  • Povýšení sv. kříže.

Slavnostní bohoslužbu doprovází chrámová schola.

Koná se sbírka na církevní školství v naší diecézi.

Děkujeme předem za Vaši štědrost!

Dnes po mši sv. je na faře prodej knih a kalendářů.

Věnujte, prosím pozornost informacím o výuce náboženství v tomto školním roce – jsou na vývěskách a farním webu.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ PODĚBRADY:

Kostel bude otevřený k prohlídce dnes v NE 15.9.

11.30 – 15.00

PROSBA:

Kdo z farníků by si chtěl na farní zahradě sklidit jablka, blumy, švestky a (později) vlašské ořechy – po dohodě s duch. správcem může!! Budu velmi rád za pomoc se sklizní! o.P.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2019/2020

*Bude probíhat stejně, jak bylo dosud obvyklé – po dohodě s žáky a studenty (podle vašich časových možností).

*Výuka bude probíhat v učebně na faře.

1.stupeň ZŠ – pí. Jana Kubínová

2.stupeň ZŠ – Josef Haman – kaplan-jáhen,

Petr Kubant – probošt

Středoškoláci/vysokoškoláci – Petr Kubant, probošt

Přípravu dětí (3.tř) na 1.sv.přijímání povede v 2.pololetí:

Petr Kubant, probošt

Pravidelná výuka začne od října!!

PROSÍME:

Zájemci o výuku náboženství ať se přihlásí co nejdříve

p. kaplanovi Josefovi!!!

(budeme vděčni i za info., kdy se to komu nejlépe hodí – dohodněte se i mezi sebou)

Oficiální přihlášky se ruší. Stačí ústní sdělení, že máte zájem o výuku náboženství – a kdy nejlépe.

DĚKUJEME!!

POŘAD BOHOSLUŽEB V PODĚBRADECH:

NEDĚLE 10.00 MŠE SV.

mše sv. v 18.00 není

PONDĚLÍ mše sv. není

ÚTERÝ 18.00 mše sv.

STŘEDA 16.00 mše sv. Libice

18.00 mše sv. Poděbrady

ČTVRTEK 15.30 mše sv. Vrbice

18.00 mše sv. Poděbrady

PÁTEK 18.00 mše sv. Poděbrady

SOBOTA 18.00 mše sv. s nedělní platností

1. sobota v měsíci ještě také ráno:

7.30 modlitba růžence

8.00 mše sv.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

V PODĚBRADECH

15.9. POUTNÍ SLAVNOST našeho kostela

10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

18.00 mše sv. není

16.9. PONDĚLÍ pam. sv. Ludmily, mučednice

18.00 mše sv. není

17.9. ÚTERÝ

18.00 za živé i zemřelé rodiče a prarodiče*

18.9. STŘEDA

18.00 za dar zdraví pro nemocné dítě

a za Boží pomoc a posilu pro její nejbližší*

19.9. ČTVRTEK

18.00 za živé i zemřelé členy rodiny

20.9. PÁTEK pam. sv. Ondřeje a druhů, korejských mučedníků

18.00 za členy Legie Panny Marie

21.9. SOBOTA Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.00 na dobrý úmysl*

22.9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10.00 za živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

18.00 mše sv. není

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V PODĚBRADSKÉM

FARNÍM OBVODU

15.9. NEDĚLE

8.00 Libice n. C. – bohoslužba není

8.00 Vrbice – mše sv.

18.9. STŘEDA

16.00 Libice n. C. – mše sv. (v kostele)

19.9. ČTVRTEK

15.30 Vrbice – mše sv.

22.9. NEDĚLE

8.00 Libice n. C. – mše sv.

8.00 Opočnice – bohoslužba slova

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ

VE FARNOSTECH:

Kostelní Lhota Kovanice Žehuň

NOVÉ KONTAKT:

ICLic. Mgr. Petr Kubant, probošt,

mob: 731 800 196, e-mail: kubantpetr@seznam.cz

Proboštský úřad:

Pevná linka: 325 612 227

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

www.farnost-poděbrady.cz