Tříkrálová návštěva

Ve čtvrtek 5. 1. 2023 navštívilo přibližně 200 dětí ze školní družiny ZŠ Václava Havla náš kostel v Poděbradech. Přivítal je zde probošt ICLic. Mgr. Petr Kubant, který všem velmi poutavě vyprávěl o původu jesliček a svátku Tří králů. Děti měly možnost přihodit kadidlo do kadidelnice, zazpívat si koledu Narodil se Kristus Pán a za své snažení byly i ony obdarovány "zlatem". Návštěva se velmi vydařila a všichni se již nyní těšíme na další setkání.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.