Výročí 950 let od mučednické smrti sv. Vojtěcha

Dne 24. dubna začíná slavná apoštolská cesta prvního biskupa z české krve, druhého biskupa pražského, mučedníka, misionáře, svatého Vojtěcha – Slavníkovce.

Po holdu pražské mládeže a dětí svatému Vojtěchu v katedrále svatovítské relikvie hlavy svatého Vojtěcha – nesená jeho nástupcem arcibiskupem pražským – žehná městu z hradčanských teras – a pak nastupuje svou cestu!

Byl to podivuhodný den. V Praze zima, vítr, déšť, ale v okamžiku, kdy se průvod dal na cestu, rozzářilo se slunce a v obcích, jimiž průvod ve státních autech projel, byl uvítán se srdečnou slavnostností: družičky, kněžstvo, zástupci úřadů, národní výbory atd. Krom vysokých církevních hodnostářů také ministr školství Dr. Stránský, ministr Petr jako zástupci vlády se účastnili tohoto počátku poutě a doprovodili svatovojtěšské relikvie do rodiště – slavníkovské Libice.

Zde na hranicích obce, po překročení trati u zahrady domu čp. 144 ve 14 hodin vítá slavnostní průvod vysoký zářící kříž obklopený kněžstvem a davy lidu. Následují projevy zástupců vlády a místního národního výboru (předseda p. Jan Kříž), básničky družiček a J. E. arcibiskup pražský odevzdává vzácnou relikvii do opatrování J. E. biskupu královéhradeckému ThDr. Mořici Píchovi.

Ve slavnostním průvodu 60 ministrantů „Legio angelite“ z pražských farností, družičky, Orlové, bohoslovci, kněží, nepřehledný zástup věřících jdou středem obce a za doprovodu dechové hudby z Poděbrad a zvuku zvonů vchází do chrámu sv. Vojtěcha, kde je vzácná relikvie vystavena na zvláštním trůnu před bočním oltářem. Chrám je vyzdoben československou a papežskou vlajkou, které splývají po stranách hlavního oltáře, květinová výzdoba a palmy byly dovezeny z poděbradského lázeňského parku. Koberce, světla, zástupy věřících, které chrám nemůže pojmout – to vše podtrhuje slavnostnost chvíle.

J. E. pan arcibiskup setrvává chvíli v tiché adoraci a poté pronáší slavnostní kázání J. E. biskup královéhradecký. Kázání je přenášeno na vnější prostranství reproduktory, které instaloval Československý rozhlas z Prahy. Celá slavnost je zachycena ve snímcích Československé tiskové kanceláře.

Jádrem slavnostní pobožnosti je „posvátný slib“ věřícího lidu, konaný po vzoru předků u hrobu svatého Vojtěcha v Hnězdně.

Po skončení pobožnosti zůstává vzácná relikvie vystavena po celou noc za čestné stráže členů „Orla“ a adorace věřících.

V rámci oslav koná se týž večer v místní sokolovně koncert „Pěveckého spolku Václav – Libuše“ člena POČ z Chrasti u Chrudimě za velké účasti lidu s velmi bohatým programem. Po skončení I. části koncertu přichází ze svého místa v hledišti na jeviště J. E. arcibiskup Dr. Josef Beran a vřelými slovy pozdravuje účastníky katolického i evangelického vyznání (je přítomen i místní duchovní evangelické církve). Po skončení koncertu odjíždí J. E. pan arcibiskup do poděbradského lázeňského domu Charita na nocleh.

Během koncertu byl z oken ve věži kostela vypálen „ohňostroj“, ale z nějakého důvodu prý začala hořet okenice a vzniklo nebezpečí většího požáru.

Druhého dne pak po mši svaté byly ostatky svatého biskupa odvezeny do Pardubic, odkud pokračuji dál po stanovené cestě dál po Čechách a Moravě až do 23. srpna, kdy se opět do Prahy vrátí…

 

 

upomínka arcibiskupa Josefa Berana

 

Kronika libické farnosti, str. 345–350