Výlet do Žehuně, Opočnice a Vrbice

Starosti duchovních správců poděbradského proboštství se netýkají jenom Poděbrad, ale i několika dalších lokalit a kostelů. Jsou to Libice nad Cidlinou, Vrbice, Opočnice, Žehuň, Choťovice, Kovanice, Kostelní Lhota a Pátek. Každá obec a každý kostel má svou historii. Víte, v jakém jsou stavu a jaké problémy musí řešit na všech těchto místech?

Na formující se farní radě se zrodil návrh postupně se na tato místa podívat. První exkurze (malá pouť) se uskutečnila v neděli 30. října 2016 v dopoledních hodinách. Třemi osobními auty jsme začali v Žehuni. „Kdyby nebylo kostela, nebyla by Žehuň,“ byla slova obětavé a nadšené kronikářky Ludmily Tvrdíkové, která nás seznámila s dějinami Žehuně i okolí a provedla nás interiérem kostela zasvěceného svatému Gothardovi. Dýchla na nás historie – začátek obce i kostela spadá do 12. stol. Co všechno se stalo až do doby současné vám ráda sdělí již zmíněná bývalá učitelka, paní Ludmila Tvrdíková. Podrobně si vše můžeme přečítst v publikaci nazvané Pohled na Žehuň a okolí vydané v r. 2012.

Technický stav současného kostela není nejlepší. Aktuální podoba pochází z 18. stol. (pozdní baroko) a vyžaduje mnoho oprav. Několik obětavých občanů vytvořilo spolek pro záchranu kostela a snaží se zachránit a vylepšit vše, co je v jejich silách a v možnostech finančních prostředků.

Kolem kostela jsou zbytky původního hřbitova a v rohu se nachází hranolovitá kostnice. Kdyby tak velké množství zde uložených kostí mohlo promluvit… Využili jsme také možnost podívat se na věž kostela. Byli jsme svědky natahování opravených věžních hodin pocházejících z r. 1831 a mohli se ručně dotknout zvonu, kterým se ručně vyzvání před bohoslužbami.

Ze Žehuně jsme se plni zážitků a dojmů přesunuli do Opočnice. I tam jsme navštívili kostel, asi nejmladší z těch, které patří k Poděbradům. Byl postaven v r. 1900. Menší, útulný kostelíček, plný světla a nedávno vymalovaný. Je zasvěcen sv. Cyrilovi a Metodějovi. Původní hlavní oltář zobrazující oba patrony se nachází na pravé straně. Současný hlavní oltář byl na toto místo převezen z kaple rožďalovického zámku. Tento zámek byl v době tzv. normalizace přeměněn na domov důchodců a zámecká kaple zrušena. Byl však zachráněn hlavní oltář a ten, rozebraný na části, byl převezen a instalován jako hlavní oltář zdejšího kostela. Rozhodnutím královéhradecké diecéze se stal trvalým inventářem a ozdobou opočnického kostela a místem, kde ve svatostánku přebývá Nejsvětější svátost.

Třetí a poslední cíl naší malé pouti byla Vrbice a její kostel sv. Havla, který je umístěn na kopci a je dominantou zdejšího kraje. I zde jsme si prohlédli rozlehlý kostel, přečetli si o jejím patronu, společně se pomodlili a naposledy vyfotili.

Těšíme se, že třeba na jaře budeme moct zavítat na další místa z okolí Poděbrad.

Jiří Novák