Každý měsíc se scházíme na faře po dopolední mši svaté, abychom prohloubili naši víru a zabývali se určitým jejím výsekem. Zveme i další zájemce.

 

Příští setkání: neděle 10. černa 2018, fara Poděbrady, 11:00

Kliknutím na obrázek se vám zobrazí prezentace k přednášce.

8. setkání: Radujte se a jásejte (13. května 2018)

Minulý měsíc byla zveřejněna nová exhortace papeže Františka o povolání ke svatosti v současném světě. Dnes jsme se s ní seznámili. Kompletní text je k dispozici zde.

(k dispozici i ve formátu pdf)

 

7. setkání: Uvedení do Písma (8. dubna 2018)

Při dubnovém setkání jsme se zamýšleli nad Písmem ve své celistvosti. Kromě základního dělení jsme si položili otázky, čím je Bible jedinečná, co všechno v ní najdeme, čím Bible je, jak vznikla, zda se jí dá věřit, kdo je jejím autorem, v jaké úctě ji máme mít, zda je pravdivá, co do ní patří, jak byla napsána, zda máme originál a jak se dobrat jejímu textu.

(k dispozici i ve formátu pdf)

 

6. setkání: Utrpení Krista (18. března 2018)

Před Velikonocemi jsem se zabývali utrpením Krista, jak jej podávají různá evangelia. Omlouváme se, prezentace není k dispozici.

 

4. a 5. setkání: Mše svatá (14. ledna 2018 a 18. února 2018)

Tentokrát jsme se věnovali prvním dvěma částem mše svaté – úvodním obřadům a bohoslužbě slova. Přednáška vychází z kázání P. Jiřího Heblta (on-line 12345).

(k dispozici i ve formátu pdf)

 

3. setkání: Morální hodnocení skutků (10. prosince 2017)

Třetí setkání bylo rozdělené do tří částí: rozlišení kritérií pro morální zhodnocení skutků, principy pro správné rozhodování a Heinzovo dilema.

(k dispozici i ve formátu pdf)

 

2. setkání: Co bude po smrti? (12. listopadu 2017)

V dušičkovém období jsme se zastavili nad tématem smrti, nebe, očistce, pekla, modliteb za zemřelé a odpustků.

(k dispozici i ve formátu pdf)

 

1. setkání: Mystagogie (8. října 2017)

Při prvním setkání jsme navázali na jarní přípravu biřmovanců. Mystagogie je jejím pokračováním: navazuje na přijetí svátosti a slouží k vysvětlení toho, co se odehrálo, a k uvádění do života.

(k dispozici i ve formátu pdf)