Příští setkání: neděle 18. března 2018, fara Poděbrady, 11:00

Kliknutím na obrázek se vám zobrazí prezentace k přednášce.

 

4. a 5. setkání: Mše svatá (14. ledna 2018 a 18. února 2018)

Tentokrát jsme se věnovali prvním dvěma částem mše svaté – úvodním obřadům a bohoslužbě slova. Příště budeme pokračovat. Přednáška vychází z kázání P. Jiřího Heblta (on-line 12345).

(k dispozici i ve formátu pdf)

 

3. setkání: Morální hodnocení skutků (10. prosince 2017)

Třetí setkání bylo rozdělené do tří částí: rozlišení kritérií pro morální zhodnocení skutků, principy pro správné rozhodování a Heinzovo dilema.

(k dispozici i ve formátu pdf)

 

2. setkání: Co bude po smrti? (12. listopadu 2017)

V dušičkovém období jsme se zastavili nad tématem smrti, nebe, očistce, pekla, modliteb za zemřelé a odpustků.

(k dispozici i ve formátu pdf)

 

1. setkání: Mystagogie (8. října 2017)

Při prvním setkání jsme navázali na jarní přípravu biřmovanců. Mystagogie je jejím pokračováním: navazuje na přijetí svátosti a slouží k vysvětlení toho, co se odehrálo, a k uvádění do života.

(k dispozici i ve formátu pdf)