Při posledním setkání před Velikonocemi jsme si zopakovali, na co je třeba před biřmováním nezapomenout

  • přemýšlet nad patronem, který mě bude provázet,
  • vybrat si biřmovaného kmotra, kmotru, nebo kmotra a kmotru,
  • sehnat si potvrzení o křtu.

Po vzájemné dohodě jsme upravili termíny našich dalších setkání

  • 23. dubna
  • 30. dubna (navíc)
  • 14. května (přesun)
  • 28. května (cca od 14:30)

Vlastním tématem byl Ježíš Kristus, Boží Syn a pravý člověk. Ale abychom jen neteorizovali, pomodlili jsme se křížovou cestu, netradičně s videem moderní křížové cesty v Praze Lhotce (http://www.lhoteckafarnost.cz/krizova-cesta).

 

Biblické citáty naleznete zde.