Děkujeme všem, kteří se zapojují do čtení při mších svatých, ať už během nedělí či všedních dní. Pro lepší uvedení do této služby uvádíme deset základních pravidel.

 

  1. Předčítat při bohoslužbě slovo Boží je výkon tvého laického kněžství. Proto k němu přistupuj s velkou odpovědností a pokorou a raduj se, že smíš sloužit společenství ostatních jako lektor. Je vhodné se za svou službu modlit a prosit Pána za všechny, kdo budou Božímu slovu naslouchat, aby je přijali do svého života. Sám Boží slovo medituj a poznávej, jak mluví konkrétně k tobě a žij podle něj.
  2. Lekci si přečti předem. Důležité je pochopit, jaký má text smysl a proč jej církev do liturgie zařadila. K tomu nám pomáhá věta uvedená kurzívou v lekcionáři těsně před úryvkem, která představuje pointu biblického textu. Tato věta se ale nečte.
  3. Přijď včas do kostela, aby bylo jasné, že budeš lekci skutečně číst a nemusela se místo tebe narychlo hledat náhrada. Podívej se, zda je v knize najité správné čtení a kde vůbec začíná.
  4. Lidé neposlouchají jen ušima, ale i očima. Proto i tvůj vzhled, oblečení, postoj a pohyby patří k tvé službě. Choď klidně, stůj pevně na obou nohou, zacházej s lekcionářem uctivě. Když k ambonu přicházíš nebo se od něj vracíš, ukloň se bez pokleknutí před obětním stolem.
  5. S mikrofonem musíš zacházet opatrně a jemně. Nauč se, kde jej můžeš zapnout, jak s ním manipulovat a jak do něho mluvit. Čti ve vzdálenosti 20–30 cm od mikrofonu, neschovávej se za něj. Nečti ani potichu, ani do mikrofonu nekřič.
  6. Hlas zní nejlíp, když mluvíš ve své přirozené poloze, proto ho nepřepínej. Nesnaž se o „nábožný“ pathos, mluv přirozeně, nehraj divadlo. Při čtení má promlouvat Boží slovo, neupozorňuj zbytečně na sebe.
  7. Co předčítáš, musíš mít jasně rozčleněno. Posluchač nevnímá jednotlivá slova, ale ucelené představy. Rozděl si napřed text na odstavce, myšlenkové operace. Promysli si nádechy, pauzy a intonaci, nacvič výslovnost obtížných slov, např. cizích jmen. Biblická jména se čtou tak, jak se píší.
  8. Nečti uspěchaně: vyslovuj zřetelně, dělej náležité pauzy, dýchej klidně. Dopřej lidem, ať stačí sledovat Boží poselství myšlenku za myšlenkou. Na začátku přečti jen označení knihy. Po přečtení úryvku a krátké pauze řekni přirozeně: „Slyšeli jsme slovo Boží.“ Nic jiného ke čtení nepřidávej. Pokud není přítomen zpěvák, recituj rovněž žalm. V tom případě přečti antifonu, kterou všichni zopakují, potom najednou celý žalm, až nakonec všichni opět zopakují antifonu. Zpěv před evangeliem (Aleluja s veršem) vynechej.
  9. Při čtení uchovávej melodii řeči. Ta spolu s přízvukem a střídáním tempa dává větám život, barvu a znělost. Nezaměňuj melodii řeči za „nábožné“ pozpěvování. Otázka nemá automaticky stoupavou intonaci. To jen pokud se jedná o otázku zjišťovací.
  10. Miluj čistotu a správnost mateřštiny. Předčitatel v kostele je také bezděčným učitelem lidí, jak se má správně mluvit. Dávej si pozor na nářečí a slangové návyky.