Program pro celou rodinu na postní dobu roku 2018

Milé děti, mladí, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové…

V postním programu na rok 2018 Vám nabízíme prostor pro vzájemné setkávání a poznávání se trochu jinak. Postní doba s sebou přináší čas ztišení, sebereflexe, pokání a sebezapření. Tento program jsme vytvořili, protože si myslíme, že obzvlášť v dnešní uspěchané době je pro člověka často velkou obětí zastavit se a naslouchat těm, na které leckdy nemá čas.

Celá tato aktivita je inspirovaná výzvou papeže Františka, kterou mnohokrát za svůj pontifikát pronesl, a sice aby mladí lidé naslouchali svým prarodičům. Například v Amoris laetitia v článku 193 Svatý otec říká: „Vyprávění starých lidí velmi prospívají dětem a mládeži, protože je spojují s dějinami vlastní rodiny i s dějinami bydliště a vlasti. Rodina, která si neváží prarodičů, kteří jsou živou pamětí,  a nepečuje o ně, je rodina v rozpadu; zato rodina, která uchovává vzpomínky, je rodina s budoucností.“

V říjnu 2018 bude církev prožívat biskupskou synodu na téma: Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. I v tomto „Vyprávěj“ jistě může zaznít mnoho inspirujícího pro prohloubení víry a rozlišení povolání.

Přejeme Vám, abyste strávili mnoho krásných chvil ve vzájemné společnosti.

 

 

 

Rodinná mozaika aneb proč zrovna filmový pás?

Kinofilm je retro, které už dnešní děti možná vůbec neznají a totéž se dá určitě říct i o některých příbězích ze života babiček, dědečků a jiných příbuzných… V našich životech se odehrálo a stále odehrává spousta událostí, je to vlastně takový dlouhý film. Pro každého je příjemné čas od času někomu „promítnout“ některé vydařené scény nebo sdílet ty dramatické a napínavé.

Pokud se rozhodnete zařadit program „Vyprávěj“ do prožívání postní doby ve Vaší rodině, možná také vzniknou některé zajímavé „střihy“. Budeme rádi, když se s námi o ně podělíte.

 

Úkoly na jednotlivé týdny

 

Připravilo Katechetické centrum Biskupství královéhradeckého, http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/4927-vypravej-aneb-rodinna-mozaika.html.