Liturgická pěvecká schola složená z mužů,
zkouší každý čtvrtek od 19.30 do 21.00 hod. v učebně na faře.

Zpíváme převážně v kostele v Poděbradech a blízkém okolí liturgické skladby (žalmy, antifony), chorály, mešní ordinária a krátké vícehlasé skladby podle potřeby liturgického roku a podle aktuálních příležitostí.

Případní zájemci o zpěv se mohou dostavit na faru v době zkoušek nebo mohou kontaktovat vedoucího scholy.

Kontakt:

Josef Soběslav – vedoucí scholy (tel.č.603 709 266 – email: josef.sobeslav@seznam.cz)