Zveme Vás k modlitbě za Dmytra Romanovského spolu s  Petrem Zadinou a Jaroslavem Kolbabou, kteří v sobotu 18. února 2017 přijmou v královéhradecké katedrále jáhenské svěcení. Můžete se připojit při mši svaté nebo i ve svých domovech a využít při tom následující modlitbu:

 

Milosrdný Bože, ty vybízíš všechny věřící, aby svůj život naplňovali láskou k tobě a k bližnímu a přitom v každé době mnohé voláš, aby následovali tvého Syna. Veď Dmytra a ty, kdo touží zasvětit svůj život tobě, ať usilují o dokonalou lásku a zároveň spolupracují na spáse lidí. Amen.

 

9.–17. února 2017