nahrávám mapu....

Adresa
Na Dláždění, 290 01 Poděbrady
PoděbradyČeská republika


Gotický kostel byl postaven ve 14.století na místě dřevěného kostelíka s hřbitovem. O čtyři století později byl hřbitov zrušen. Kostel prošel až do dnešních dnů dvěma většími přestavbami v 16. a 19.století a některými úpravami. Pozdně gotickou trojlodní přestavbu provedl italský renesanční stavitel Giovanni Battista Aostalli de Salla v desetiletí 1552-1562. Tento stavitel podílející se mj. s Ulricem Aostallim na stavbě zámku v Litomyšli, prováděl v Poděbradech také renesanční přestavbu zámku. Poděbradský kostel se stal po jeho smrti 31.7.1575 místem jeho posledního odpočinku. Náhrobek, který jej zobrazuje klečícího před křížem při modlitbě, je zasazen do zdi v pravé lodi. Poblíž se nachází dřevěná deska s latinským opisem náhrobního kamene první manželky krále Jiřího z Poděbrad paní Kunhuty ze Šternberka, zde pochované, o níž bylo napsáno: „Byla jest chudých máti a milovala vše dobré“.
V r.1689 byla přistavena barokní kaple P.Marie Bolestné a na jejím oltáři je reliéf znázorňující Povýšení sv. Kříže.
Vzorem pro vytvoření hlavního pozdně barokního oltáře tepaného z postříbřené mědi z 70. let 18.století byl mariánský poutní oltář v rakouském Mariazell. Tato jeho kopie byla do zdejšího kostela přenesena ze zrušené kaple v Nových Mlýnech nedaleko Poděbrad (v r.1783). Renesanční olověná křtitelnice na levé straně vpředu pochází z r.1563, renesanční původ má také kostelní kůr na třech arkádách. Barokní kazatelna je z r.1725, zpovědnice z r.1730. Kostelní okna mají figurální výzdobu (světci a čeští patroni), která pochází z konce 19. a první třetiny 20.století. Původní gotická okna zůstala zčásti zachována v presbytáři. Vpředu vpravo je socha Čeňka Vosmíka Srdce Páně (postava Krista, z r.1933). Dva rozměrné barokní obrazy Ukřižování Krista a Svatá Rozálie z 18.století jsou díly českých malířů a to z okruhu Brandlova a dále Matěje Škréty.
Věž kostela byla postavena v r.1818 a je v ní zavěšen zvon Vojtěch (z r.1759). Další přístavby jsou z r.1863 (sakristie,oratoř akaple sv.Cyrila a Metoděje). Na konci 19.století byly na kostele provedeny novogotické úpravy stěn a oken.

 

Následující události

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Napsat komentář