Kostel sv. Gotharda s kostnicí

Chrám sv. Gotharda, vybudovaný v letech 1753-62, nahradil původní zchátralý románský kostel z roku 1137. Současný kostel, nemovitá kulturní památka, patří do uměleckého okruhu východočeského (hradeckého) pozdního baroku Františka Kermera. Jeho autorství v Žehuni je téměř nepochybné, ač není přímo doloženo, ale architektura kostela zapadá do jeho tvorby.

Výtvarný dojem kostela doplňuje hřbitovní zeď z konce 18. století s nárožní hranolovou kostnicí, která je doloženým Kermerovým dílem z  let 1765-66. Usilujeme o její záchranu.