Kostel sv. Václava

Původně gotický cihlový kostel ze 14 stol. byl opraven r. 1601 a barokně přistavěn v letech 1763-1772. Roku 1766 byla k jižní straně kostela přistavěna věž. V roce 1897 proběhla poslední celková obnova kostela. Věž kostela včetně tvarově výrazné a slohově ojedinělé střechy vytváří spolu se zbytkem stavby jedinečný celek. Původní tvar a vzhled kostelní věže včetně střechy tvoří významnou dominantu obce. Výrazné utváření střechy složené ze starší barokní helmice a mladší nástavby lucerny s jehlanovou stříškou na vrcholu dokládá zajímavý stavební vývoj kostela.