Poděbrady, kostel Nanebevzetí Panny Marie (havířský kostelík)

V roce 1496 bylo v Poděbradech popraveno 10 vůdců povstání kutnohorských havířů. Na místě tragické události byl později postaven kostelík Nanebevzetí Panny Marie.

 

Původní pozdně gotickou dřevěnou stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1516, ležící za mostem přes Labe, pobořili v roce 1634 Švédové. V letech 1665 – 66 byla opravena a dostavěna (již jako celá zděná) v raně barokním stylu. Svatyně byla zrušena za Josefa II. v roce 1784, avšak v letech 1788 – 92 byla znovu obnovena. Dnešní vzhled jí dala regotizace v polovině 19. století, počátkem 20. století byl regotizován také interiér.


Obdélná loď kostela navazuje na východní straně na pětiboké presbyterium, zaklenuté křížovou a v závěru paprsčitou klenbou. Průčelí má pseudogotický portál z roku 1898 s reliéfem Nanebevzetí Panny Marie v tympanonu, pseudogotická okna zdobí figurální malby. Zařízení je raně barokní (boční oltáře, obrazy a sochy) a pseudogotické (hlavní oltář a kazatelna). U kostela stojí hranolová zvonice se zděným přízemím a dřevěným patrem z konce 17. století, obnovená v roce 1921.