Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie se hřbitovem je původně ranně barokní orientovaná stavba s obdélníkovou lodí, přibližně čtvercovým presbytářem, se severní sakristií a věží před západním průčelím lodi. Podle písemných pramenů byl postaven po roce 1670 poté, co byl původní, středověký kostel poničen bleskem. Z ranně barokního kostela byl zachován interiér kostela, exteriér pochází z neoslohové přestavby, která byla po roce 1860 uskutečněna Josefem Míčou včetně úpravy barokní věže.