Následující text byl vložen do nově rekonstruované věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kostelní Lhotě. Reportáž České televize naleznete v pořadu Události v regionech.

 

V Kostelní Lhotě dne 18. června léta Páně 2018

Během uplynulého jara se opravovala věž místa, které dalo jméno naší obci, kostela Nanebevzetí Panny Marie. Při této příležitosti chceme zanechat Vám, budoucím generacím, zprávu o náboženské situaci ve světě, v naší vlasti i v naší obci.

Na svatopetrském stolci od roku 2013 sedí římský biskup František, 266. papež katolické církve, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SJ, pocházející z Buenos Aires v Argentině. Česká republika je členěna na českou a moravskou církevní provincii a dělí se do osmi diecézí: v Čechách leží arcidiecéze pražská, diecéze českobudějovická, plzeňská, litoměřická a královéhradecká, na Moravě arcidiecéze olomoucká, diecéze brněnská a ostravsko-opavská. Českým primasem je 36. arcibiskup pražský Mons. Dominik kardinál Duka OP, který v letech 1998–2010 byl 24. biskupem královéhradeckým. Kostelní Lhota leží na západní hranici královéhradecké diecéze. Jejím 25. sídelním biskupem je od roku 2011 Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., jehož heslo zní: „Sub tuum praesidium“, česky „Pod ochranu tvou“.

Kostelní Lhota je samostatnou římskokatolickou farností, do níž patří dále Písková Lhota a Vrbová Lhota. Je spravována z Poděbrad, jejím současným administrátorem excurrendo je od roku 2007 poděbradský probošt Mons. Vladimír Hronek. Farním vikářem v Poděbradech je P. Mgr. Vojtěch Novotný. Mše svaté se v tomto kostele slaví dvakrát měsíčně na první a třetí neděli v měsíci ve 14 hodin odpoledne. Od revoluce v roce 1989 zde bylo pokřtěno šest lidí. Při sčítání domů a bytů v roce 2011 žilo ve zdejší obci 850 obyvatel. Otázku náboženského vyznání zodpovědělo 478 lidí, z nichž 86 se označilo za „věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti“ (33 ke katolické církvi), 47 za „věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti“ a 344 se prohlásilo „bez náboženské víry“.

Všem současným i budoucím obyvatelům vyprošuji Boží požehnání, ochranu a pomoc v osobním životě.

Mons. Vladimír Hronek