Pozorní návštěvníci internetových stránek naší farnosti si všimli, že v menu se pod položkou Aktuality objevila stránka s odkazy. V ní také odkazujeme na

 

Poprosili jsme pana Martina Soldáta, aby nám představil Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví http://ippkid.cz.

Institut vznikl v roce 2011 kolem lidí z Vysoké školy ekonomické. Tiše začal pracovat už v roce 2010. Jeho hlavní činností je snažit se drobně přispívat ke kultivaci veřejného prostoru. Uspořádáváme tematické dialogy, které jdou trošku proti trendu doby. Dneska se vše zkracuje a my se domníváme, že to není dobré. Bázi otázek, z níž vznikají dialogy, se snažíme stále rozvíjet, aby vznikl pestrý obrázek naší sociální a duchovní reality.

Z jeho nadšení je vidět, s jakým zájmem se snaží přispívat kvalitními rozhovory na uvedené internetové stránky a propagovat je: „Je to pro mě radost. Když člověk něco koná s radostí, nevnímá to jako práci.“ Na otázku, kolik hodin svému dílu již věnoval, jednou odpověděl: „Řeknu to stručně: máte-li dítě, hodiny, které mu věnujte, nepočítáte. Prožitý čas je radostí z vaší i jeho existence a usilujete, aby trvala věčně!“

Zeptali jsme se jej, co by Vás, naše farníky, mohlo snad nejvíce zajímat?

Na stránkách naleznete rozhovory s panem proboštem. Setkáváme se spolu pravidelně od roku 2010. Jsou tam tematicky řazené komentáře k jednotlivým slovům transformace: od otázek kolem roku 1989 přes ideologie socialismus a komunismus, přes témata člověk, svoboda, spravedlnost až po otázky kupříkladu strachu, s nímž je neustále člověk konfrontován. Mons. Hronek je ten, kdo je ochoten odpovídat a naslouchat. Doufejme, že lidi, kteří si rozhovory pustí, budou inspirováni.

Důležité nejsou odpovědi, ale otázky, které si lidé při dialozích kladou. Ty člověka posouvají dále. Pasivní poslech – když to přeženu – je cestou do hrobu. Křesťan, má-li být aktivní, se musí tázat.

Materiálu na stránkách Institutu můžete najít opravdu nemálo. Martin Soldát poradil, jak se v něm neutopit:

Rád bych řekl ještě jednu důležitou skutečnost, že práce je komponovaná jako švédský stůl. Co tím myslím? Na švédských stolech člověk nalezne mnoho jídla. Když lidé budou usilovat konzumovat vše, možná se jim udělá nevolno. A proto, milí čtenáři, konzumujte pomalu

Nezbývá než vás tedy pozvat na stránky http://ippkid.cz, ať se přesvědčíte sami…

 

Rozhovor s Martinem Soldátem si můžete poslechnout zde: Soldát Martin – IPPKID