Příprava na biřmování

probíhá zhruba jednou za 14 dní v neděli od 11 hodin na faře v Poděbradech

Předběžný návrh termínů:

ne Události

 

Společný víkend biřmovanců

Návrh na jeden společně prožitý víkend (mladých) biřmovanců:

ne Události