Sotva jsme vstoupili do postní doby, měli jsme my mladí možnost ponořit se do ní pěkně z gruntu. Hned první víkend jsme totiž byli pozváni do Zbraslavic na víkendovou duchovní obnovu našeho vikariátu.

Podle zpráv z předešlého týdne jsme byli napnutí, kolik nás nakonec bude. Jaké bylo překvapení, když jsme na faře nalezli dvanáct lidí, kteří právě dokončovali večerní chvály. Pravda, netušili jsme, že do našeho vikariátu patří i Žďár nad Sázavou nebo Ostrava – ale byli jsme rádi, že jsme mohli vytvořit pěkné společenství.

Celým víkendem nás neslo téma „Víra a skutky“. V prvním sezení jsme otevřeli příběh o boháči a Lazarovi (Lk 16,19-31). Jak zajímavá byla aktualizace srovnáním třeba s přijetím či odmítnutím při Tříkrálové sbírce.

Další den byl prostor na modlitbu (to je překvapení, že?), další přednášky, ale i na výborný oběd, dvouhodinovou procházku na čerstvém vzduchu, zmrazení v ledovém kostele, podvečerní mši svatou, adoraci a osobní rozhovor s knězem.

V neděli jsme spolu s farností prožili první postní nedělní mši svatou, sklidili svých pět švestek a spokojení vyrazili vzhůru (= na sever) do Poděbrad. Děkujeme oběma kněžím za veškerou přípravu a zvlášť P. Stanislavu Tomšíčkovi za přijetí na faře.