Kněží rádi odslouží mši svatou na váš úmysl. Domluvte se v sakristii.

Ke svátosti smíření můžete přistoupit v Poděbradech půl hodiny před každou mší svatou a na první pátek v měsíci od 16:30 do 17:30. P. Andrej Lukáček zpovídá vždy v sakristii. Je možné se domluvit i individuálně.

Rádi navštívíme Vaše nemocné, když projevíte zájem.

Chcete-li nechat pokřtít své děti, přejete-li se sami připravovat k přijetí křtu, plánujete-li svatbu nebo řešíte další otázky, kontaktujte duchovní.

V Poděbradech a na Libici probíhá výuka náboženství. Rozpis hodin naleznete zde.

Každé pondělí po mši svaté (od 18:15) probíhá na faře katecheze – biblická hodina.

Setkání mládeže probíhá v pátek mimo prázdniny od 19:30 do cca 21:00.

Společenství střední generace se schází jednou měsíčně v neděli od 19 do 21 hodin.

Jednou měsíčně po nedělní mši svaté (zpravidla druhou neděli v měsíci) jste od 11 do 12 hodin zváni na faru na Prohloubení víry pro dospělé.

Do farní kavárny jste zváni zpravidla každou 4. neděli v měsíci po dopolední mši svaté. Můžete přinést s sebou drobné občerstvení.

Chcete-li zpívat ve smíšeném pěveckém sboru Cecílie, mužské schole nebo se nabídnout k varhanní službě, kontaktujte pana Josefa Soběslava (josef.sobeslav@seznam.cz, telefon 603 709 266). Více zde.

Pravidelný úklid kostela probíhá jednou za čtrnáct dní podle rozpisu dobrovolníků (služba na ně vyjde cca po čtvrt roce). Můžete se též připojit.

Chcete-li se zapojit do lektorské služby nebo nošení obětní darů, nahlaste se panu Novákovi.

Díky panu Janu Vinopalovi byly spuštěny tyto webové stránky farnosti. Máte-li zájem na nich spolupracovat, kontaktujte nás.

 

Tištěné informace

Velikonoční informace 2018

Vánoční informace 2017

Farní informace 2017

Velikonoční informace 2017

Vánoční informace 2016