Příprava na biřmování 11: Průběh biřmování

Pozvánky K přijetí svátosti biřmování je důležité se připravit očištěním ve svátosti smíření. V Poděbradech je možné využít příležitost půl hodiny přede mší svatou nebo rozšířenou na první pátek v měsíci od 16:30 (bude zpovídat P. Vojtěch Novotný a P. Andrej Lukáček) či se domluvit individuálně. V očekávání vylití darů Ducha Svatého „byli všichni shromážděni…

Příprava na biřmování 9: Panna Maria

Dotazník Na prahu mariánského měsíce v neděli 30. dubna dostali biřmovanci za úkol vyplnit anonymní dotazník a odpovědět na následující otázky: Pomáhá vám v něčem příprava na biřmování? Jak se během dne modlíte? Využíváte biblické citáty, které vždycky dostáváte? (každý den – občas – nevyužívám) Čím je Nový zákon nový? Kdo je Ježíš Kristus? Jaké máme…

Biblické citáty o Panně Marii

Tyto citáty doplňují povídání o Panně Marii z 30. dubna 2017. Gn 3,1–21 Iz 7,1–17 Žl 45,10–18 Lk 1,26–38 Lk 1,39–56 Lk 2,41–52 Jan 2,1–12 Mk 3,31–35 Jan 19,25–37 Sk 1,1–14 Gal 3,26 – 4,7 Ef 5,21–33 1 Tim 2,1–15 Zj 12,1–18

Příprava na biřmování 8: Duchovní život

Na začátku prvního velikonočního setkání v neděli 23. dubna 2017 jsme zazpívali sekvenci Velikonoční oběti (Kancionál 406).   Co je cílem duchovního života? Cílem našeho duchovního života je dovolit Duchu Svatému, aby jednal v našem životě. Usilujeme, abychom jednou spolu se svatým Pavlem mohli říct: „Nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Ale…

Příprava na biřmování 7: Ježíš Kristus

Při posledním setkání před Velikonocemi jsme si zopakovali, na co je třeba před biřmováním nezapomenout přemýšlet nad patronem, který mě bude provázet, vybrat si biřmovaného kmotra, kmotru, nebo kmotra a kmotru, sehnat si potvrzení o křtu. Po vzájemné dohodě jsme upravili termíny našich dalších setkání 23. dubna 30. dubna (navíc) 14. května (přesun) 28. května…

Biblické citáty o Otci a Synu

V neděli 2. dubna 2017 jsme při přípravě na biřmování měli téma Ježíše Krista. Otec Jan 12,27-33 Job 1,6-22 Žl 121 Dt 5,1-21 Lk 1,68-79 2 Mak 6,18-31 Mt 5,43-48   Pašije Jan 13,1-20 Lk 22,14-20 Jan 15,1-11 Jan 15,12-17 Mk 14,32-42 Lk 23,32-43 Mt 27,45-54   Velikonoce Jan 20,1-9 Mt 28,8-15 Jan 20,11-18 Lk…

Biblické citáty o Duchu Svatém

Další biblické citáty do přípravy na biřmování. Dostali jsme je v neděli 12. února 2017… Sk 2,1-11 Jl 3,1-5 1 Kor 12,1-11(-30) Iz 11,1-5 Lk 2,22-35 Jan 20,19-23 Iz 61,1-3 Gal 5,16-25 Jan 16,12-15 Řím 8,8-17 Jan 14,15-26 Řím 8,22-27 Jan 7,37-39 Mt 10,16-25

Příprava na biřmování 4: Písmo svaté

Dva měsíce se již připravujeme na svátost biřmování. Chceme být opravdovými Ježíšovými učedníky. Pán Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.“ (Jan 8, 31) Dnes jsme se tedy „zakousli“ do Písma svatého, které nemá být jen nějakým zákuskem, ale každodenním pokrmem. „Existuje však ještě něco závažnějšího a horšího než…

1. stránka z celkem 212