… a jeho obětavá ošetřovatelka

Jaromíra Machovcová Již dlouhá léta se staráte o P. Filipa M. Ant. Stajnera. Co Vás k této službě přivedlo? Legie Panny Marie. To je celosvětové hnutí, které vzniklo asi před sto lety v Irsku jako odpověď na otázku skupinky mladých lidí: „Co můžeme dělat, aby byl Bůh ve světě více milován?“ Dnes má Legie 14…

Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví

Pozorní návštěvníci internetových stránek naší farnosti si všimli, že v menu se pod položkou Aktuality objevila stránka s odkazy. V ní také odkazujeme na Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví Poděbradské dialogy – Duchovní horizonty či Slova Transformace a další příspěvky P. Vladimíra Hronka a P. Vojtěcha Novotného   Poprosili jsme pana Martina…

Poutníci přespali v Poděbradech

V neděli 23. července 2017 navečer dorazilo do naší farnosti na dvaadvacet poutníků. Po putování z Mladé Boleslavi do Mcel přespali další noc u nás. Na cestě je doprovázel mladý kněz P. Josef Peňáz. Po večerních chválách na faře se poutníci rozdělili do čtyř skupin. Většina využila pohostinnosti rodin našich farníků a část přenocovala na…

Kázání prof. Piťhy při svatovojtěšské pouti

Homilii a promluvu na hradišti, které pronesl při Svatovojtěšské pouti Mons. prof. Petr Piťha, kněz, bývalý ministr školství a iniciátor polistopadového Desetiletí duchovní obnovy národa, jsme převzali z diecézního webu.   Kázání při mši sv. na Libici nad Cidlinou, 22.4.2017 Vaše Excelence, otče biskupe, milí poutníci, ctitelé sv. Vojtěcha, v den svátku sv. Vojtěcha čteme…

Rozhovor s jáhnem Dmytrem Romanovským

Milý Dymi, před měsícem jsi byl vysvěcen na jáhna. Jak prožíváš svoji jáhenskou službu? Je pro mě darem, že jsem stále v semináři v Praze. Nemusím tolik bojovat o modlitbu, protože je na ni vyhrazen čas a prostředí k tomu napomáhá. Jáhenskou službu vnímám jako krásný čas, na který jsem se před svěcením těšil. A po svěcení se…

Poděbradská křížová cesta podle evangelií

Křížová cesta v našem poděbradském kostele čítá jako každá jiná 14 zastavení. Ale oproti tradičnímu uspořádání jsou nezvyklá. Ponořme se do evangelií, jak o jednotlivých vyobrazených událostech vypravují.   Vstupní modlitba Pane Ježíši Kriste, tys řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje…

Duchovní obnova mladých

Sotva jsme vstoupili do postní doby, měli jsme my mladí možnost ponořit se do ní pěkně z gruntu. Hned první víkend jsme totiž byli pozváni do Zbraslavic na víkendovou duchovní obnovu našeho vikariátu. Podle zpráv z předešlého týdne jsme byli napnutí, kolik nás nakonec bude. Jaké bylo překvapení, když jsme na faře nalezli dvanáct lidí,…

Výprava mládeže do Kutné Hory

Na sobotu 22. ledna 2017 byla naplánovaná výprava mládeže našeho kutnohorsko-poděbradského vikariátu do Kutné Hory. Když jsme se ráno scházeli v Poděbradech na nádraží, vypadalo to, že naši čtyřčlennou výpravu bude chránit také čtyřnohý kamarád. Ale raději jsme psa nechali doma a do mrazu se vydali sami. V dopolední části programu jsme putovali po Kutné…

Požehnané vánoční svátky

Milí farníci, přejeme Vám hluboké prožití vánoční radosti z narození Spasitele a požehnaný nadcházející rok 2017. P. Vladimír Hronek P. Andrej Lukáček Vojtěch Novotný  

2. stránka z celkem 3123