Křížová cesta Pojď za mnou, podle T. Ivančiče

Tuto křížovou cestu jsme se společně modlili na Velký pátek 2018. Jedná se o zamyšlení T. Ivančiče. Původní, nezkrácená verze, je na webu Pastorace.   Úvodní modlitba Ježíši, chceme se s tebou setkat. Přiveď nás k sobě. Duchu Svatý, nauč nás poslouchat Ježíšova slova! Nauč nás trpělivě kráčet na vrchol Kalvárie našeho života! Pomáhej nám,…

Postní aktivita Vyprávěj

Program pro celou rodinu na postní dobu roku 2018 Milé děti, mladí, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové… V postním programu na rok 2018 Vám nabízíme prostor pro vzájemné setkávání a poznávání se trochu jinak. Postní doba s sebou přináší čas ztišení, sebereflexe, pokání a sebezapření. Tento program jsme vytvořili, protože si myslíme, že obzvlášť v dnešní uspěchané…

Myšlenky k novéně před svěcením

Čtvrtek 12. října Povolání sv. Radim,  biskup Když držíme v náručí miminko, býváme plní radosti. Přestože je tento malý tvoreček tak bezbranný, vidíme v něm znamení Božího požehnání. Dar nového života nás dojímá. Už v Písmu svatém nalezneme na mnoha místech, že potomek je důkazem Boží přízně. Abrahám je označován za praotce víry. Jemu Bůh zaslíbil, že mu…

Novéna před kněžským svěcením

Struktura modlitby: Znamení kříže Společná modlitba Téma Biblický text Chvíle ticha Modlitba   Společná modlitba:  Všemohoucí Bože, Ty jsi oporou našeho společenství, zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb. Svěřujeme Ti Dmytra i ostatní bratry, kteří se připravují ke kněžskému svěcení. Prosíme Tě, pronikej je svým Svatým Duchem, aby se dokázali plně spolehnout…

Poděbradský kněz, kterého možná neznáte…

P. Filip Maria Antonín Stajner Mnozí farníci možná ani netuší, že v Poděbradech žije ještě jeden kněz. Představ se nám prosím. Ani se nedivím, že o mně leckteří poděbradští farníci nevědí. Za 15 let svého života ve zdejším městě jsem do kostela (nepočítám-li jednu mši sv. na Libici) vůbec nevkročil! Od října 2002 (to mi bylo 38…

… a jeho obětavá ošetřovatelka

Jaromíra Machovcová Již dlouhá léta se staráte o P. Filipa M. Ant. Stajnera. Co Vás k této službě přivedlo? Legie Panny Marie. To je celosvětové hnutí, které vzniklo asi před sto lety v Irsku jako odpověď na otázku skupinky mladých lidí: „Co můžeme dělat, aby byl Bůh ve světě více milován?“ Dnes má Legie 14…

Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví

Pozorní návštěvníci internetových stránek naší farnosti si všimli, že v menu se pod položkou Aktuality objevila stránka s odkazy. V ní také odkazujeme na Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví Poděbradské dialogy – Duchovní horizonty či Slova Transformace a další příspěvky P. Vladimíra Hronka a P. Vojtěcha Novotného   Poprosili jsme pana Martina…

Poutníci přespali v Poděbradech

V neděli 23. července 2017 navečer dorazilo do naší farnosti na dvaadvacet poutníků. Po putování z Mladé Boleslavi do Mcel přespali další noc u nás. Na cestě je doprovázel mladý kněz P. Josef Peňáz. Po večerních chválách na faře se poutníci rozdělili do čtyř skupin. Většina využila pohostinnosti rodin našich farníků a část přenocovala na…

Kázání prof. Piťhy při svatovojtěšské pouti

Homilii a promluvu na hradišti, které pronesl při Svatovojtěšské pouti Mons. prof. Petr Piťha, kněz, bývalý ministr školství a iniciátor polistopadového Desetiletí duchovní obnovy národa, jsme převzali z diecézního webu.   Kázání při mši sv. na Libici nad Cidlinou, 22.4.2017 Vaše Excelence, otče biskupe, milí poutníci, ctitelé sv. Vojtěcha, v den svátku sv. Vojtěcha čteme…

Rozhovor s jáhnem Dmytrem Romanovským

Milý Dymi, před měsícem jsi byl vysvěcen na jáhna. Jak prožíváš svoji jáhenskou službu? Je pro mě darem, že jsem stále v semináři v Praze. Nemusím tolik bojovat o modlitbu, protože je na ni vyhrazen čas a prostředí k tomu napomáhá. Jáhenskou službu vnímám jako krásný čas, na který jsem se před svěcením těšil. A po svěcení se…

1. stránka z celkem 212