Kronika farního tábora Osečná 2019

Od neděle 21. července do soboty 27. července se spolu s téměř třicítkou dětí z našich farností vydáme za dobrodružstvím. Zdoláme všechny nástrahy moře? Jak si poradíme s piráty? Najdeme vytoužený poklad? Sledujte den po dni spolu s námi táborovou kroniky. Každou noc zveřejníme krátký souhrn toho, co jsme zažili. A zároveň přidáme několik fotografií…

Kronika farního tábora Sudějov 2018

Od neděle 5. do soboty 11. srpna probíhá v Sudějově první tábor naší farnosti. Abyste, milí rodiče a milí farníci, mohli být v obraze, budeme se Vám snažit každou noc krátce shrnout, co jsme prožili. Děkujeme, že na oplátku nás podpoříte svou modlitbou.   Neděle 5. srpna Po šťastném shledání všech členů výpravy jsme se…

Kostelní Lhota – Poselství budoucím generacím

Následující text byl vložen do nově rekonstruované věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kostelní Lhotě. Reportáž České televize naleznete v pořadu Události v regionech.   V Kostelní Lhotě dne 18. června léta Páně 2018 Během uplynulého jara se opravovala věž místa, které dalo jméno naší obci, kostela Nanebevzetí Panny Marie. Při této příležitosti chceme zanechat Vám,…

Praktické pokyny pro lektory biblických čtení

Děkujeme všem, kteří se zapojují do čtení při mších svatých, ať už během nedělí či všedních dní. Pro lepší uvedení do této služby uvádíme deset základních pravidel.   Předčítat při bohoslužbě slovo Boží je výkon tvého laického kněžství. Proto k němu přistupuj s velkou odpovědností a pokorou a raduj se, že smíš sloužit společenství ostatních jako lektor. Je vhodné se…

Svatovojtěšské oslavy v Libici nad Cidlinou v roce 1947

Výročí 950 let od mučednické smrti sv. Vojtěcha Dne 24. dubna začíná slavná apoštolská cesta prvního biskupa z české krve, druhého biskupa pražského, mučedníka, misionáře, svatého Vojtěcha – Slavníkovce. Po holdu pražské mládeže a dětí svatému Vojtěchu v katedrále svatovítské relikvie hlavy svatého Vojtěcha – nesená jeho nástupcem arcibiskupem pražským – žehná městu z hradčanských teras…

Křížová cesta Pojď za mnou, podle T. Ivančiče

Tuto křížovou cestu jsme se společně modlili na Velký pátek 2018. Jedná se o zamyšlení T. Ivančiče. Původní, nezkrácená verze, je na webu Pastorace.   Úvodní modlitba Ježíši, chceme se s tebou setkat. Přiveď nás k sobě. Duchu Svatý, nauč nás poslouchat Ježíšova slova! Nauč nás trpělivě kráčet na vrchol Kalvárie našeho života! Pomáhej nám,…

Postní aktivita Vyprávěj

Program pro celou rodinu na postní dobu roku 2018 Milé děti, mladí, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové… V postním programu na rok 2018 Vám nabízíme prostor pro vzájemné setkávání a poznávání se trochu jinak. Postní doba s sebou přináší čas ztišení, sebereflexe, pokání a sebezapření. Tento program jsme vytvořili, protože si myslíme, že obzvlášť v dnešní uspěchané…

Myšlenky k novéně před svěcením

Čtvrtek 12. října Povolání sv. Radim,  biskup Když držíme v náručí miminko, býváme plní radosti. Přestože je tento malý tvoreček tak bezbranný, vidíme v něm znamení Božího požehnání. Dar nového života nás dojímá. Už v Písmu svatém nalezneme na mnoha místech, že potomek je důkazem Boží přízně. Abrahám je označován za praotce víry. Jemu Bůh zaslíbil, že mu…

Novéna před kněžským svěcením

Struktura modlitby: Znamení kříže Společná modlitba Téma Biblický text Chvíle ticha Modlitba   Společná modlitba:  Všemohoucí Bože, Ty jsi oporou našeho společenství, zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb. Svěřujeme Ti Dmytra i ostatní bratry, kteří se připravují ke kněžskému svěcení. Prosíme Tě, pronikej je svým Svatým Duchem, aby se dokázali plně spolehnout…

1. stránka z celkem 3123