V neděli 2. dubna 2017 jsme při přípravě na biřmování měli téma Ježíše Krista.

Otec

 1. Jan 12,27-33
 2. Job 1,6-22
 3. Žl 121
 4. Dt 5,1-21
 5. Lk 1,68-79
 6. 2 Mak 6,18-31
 7. Mt 5,43-48

 

Pašije

 1. Jan 13,1-20
 2. Lk 22,14-20
 3. Jan 15,1-11
 4. Jan 15,12-17
 5. Mk 14,32-42
 6. Lk 23,32-43
 7. Mt 27,45-54

 

Velikonoce

 1. Jan 20,1-9
 2. Mt 28,8-15
 3. Jan 20,11-18
 4. Lk 24,13-35
 5. Lk 24,35-48
 6. Jan 21,1-14
 7. Mk 16,9-15

One thought on “Biblické citáty o Otci a Synu”

Comments are closed.