Následující biblické citáty mohou být pomůckou v období do naší další přípravy na biřmování. Dostali jsme je v neděli 12. února 2017

 1. Dt 6,1-25
 2. Mt 28,18-20
 3. Ex 3,1-22
 4. Iz 6,1-13
 5. 1 Král 18,17-39
 6. Jan 3,16-21
 7. Mk 12,28-34
 8. 2 Kor 13,11-13
 9. Lk 1,26-38
 10. 1 Kor 8,1-13
 11. Mt 11,25-30
 12. Řím 8,12-17
 13. Mt 3,13-17
 14. Gal 3,26 – 4,7