Následující biblické citáty mohou být pomůckou v období do naší další přípravy na biřmování. Dostali jsme je v neděli 22. ledna 2017…

O modlitbě

 1. Mt 6,5-8
 2. Lk 18,9-14
 3. Mk 11,22-25
 4. Nm 23,7-12
 5. 1 Sol 5,17-25 (= 1 Tes 5,17-25)
 6. Lk 11,9-13
 7. Žl 119,62 a 164

Jak se kdo modlí

 1. Gn 15,1-6
 2. Gn 18,20-33
 3. Nm 21,6-9
 4. 2 Sam 6,14-23
 5. 1 Král 3,5-15
 6. Mk 14,32-42
 7. Sk 7,54-60

Modlitba

 1. 1 Sam 2,1-10
 2. Žl 51
 3. Job 42,2-6
 4. 1 Král 8,22-32 (-53)
 5. Žl 8
 6. Jan 17,1-12 (-26)
 7. Sir 51,1-12