Kněží rádi odslouží mši svatou na váš úmysl. Domluvte se v sakristii.

Ke svátosti smíření můžete přistoupit v Poděbradech půl hodiny před každou mší svatou a na první pátek v měsíci od 16:30 do 17:30. P. Andrej Lukáček zpovídá vždy v sakristii. Je možné se domluvit i individuálně.

Rádi navštívíme Vaše nemocné, když projevíte zájem.

Chcete-li nechat pokřtít své děti, přejete-li se sami připravovat k přijetí křtu, plánujete-li svatbu nebo řešíte další otázky, kontaktujte duchovní.

V Poděbradech a na Libici probíhá výuka náboženství. Rozpis hodin naleznete zde.

Každé pondělí po mši svaté (od 18:15) probíhá na faře katecheze – biblická hodina.

Setkání mládeže probíhá v pátek mimo prázdniny od 19:30 do cca 21:00.

Chcete-li zpívat ve smíšeném pěveckém sboru Cecílie, mužské schole nebo se nabídnout k varhanní službě, kontaktujte pana Josefa Soběslava (josef.sobeslav@seznam.cz, telefon 603 709 266). Více zde.

Pravidelný úklid kostela probíhá jednou za čtrnáct dní podle rozpisu dobrovolníků (služba na ně vyjde cca po čtvrt roce). Můžete se též připojit.

Do farní kavárny jste zváni zpravidla každou 4. neděli v měsíci po dopolední mši svaté. Můžete přinést s sebou drobné občerstvení.

Chcete-li se zapojit do lektorské služby nebo nošení obětní darů, nahlaste se panu Novákovi.

Díky panu Janu Vinopalovi byly spuštěny tyto webové stránky farnosti. Máte-li zájem na nich spolupracovat, kontaktujte nás.

 

Tištěné informace

Velikonoční informace 2017

Vánoční informace 2016