Ohlášky z neděle 19. listopadu 2017.

 

Ohlášky

Příští neděli 26. listopadu bude farní kavárna. Mše svaté v Libici nad Cidlinou a v Poděbradech bude sloužit P. Jaroslav Krajl z Nymburka.

 

V kostele můžete podepsat petici k postavené Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Sbírka minulé neděle 12. listopadu na plošné pojištění diecéze vynesla 10 500 Kč. Děkujeme.

Pravidelné ohlášky

Každý pátek mimo prázdniny se od 19:30 do 21:00 schází spolčo mládeže.

Společenství střední generace se schází jednou měsíčně v neděli od 19 do 21 hodin. Příští termín: 3. prosince (na programu setkání, četba Jan 18, nešpory).

Katecheze – biblická hodina (kontinuální čtení Starého zákona) se koná každé pondělí.

 

Pořad bohoslužeb na týden

Ve čtvrtek 23. listopadu slavíme slavnost hlavního patrona naší diecéze sv. Klementa I., papeže a mučdníka.

22.11.2017

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

23.11.2017

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

24.11.2017

17:30 Poděbrady

25.11.2017

10:00 Libice nad Cidlinou (novéna)
17:30 Poděbrady

26.11.2017

08:00 Vrbice
08:00 Libice nad Cidlinou
10:00 Poděbrady
16:00 Poděbrady

27.11.2017

17:30 Poděbrady

28.11.2017

17:30 Poděbrady

29.11.2017

16:00 Libice nad Cidlinou
17:30 Poděbrady

30.11.2017

15:30 Vrbice
17:30 Poděbrady

1.12.2017

17:30 Poděbrady

2.12.2017

08:00 Poděbrady (od 7:30 růženec)
15:30 Kovanice
17:30 Poděbrady

3.12.2017

08:00 Opočnice